Centos sunucuya ImageMagick ve PHP Imagick’i yükleme

ImageMagick görüntüleri oluşturmak, düzenlemek ve dönüştürmek için kullanılan bir yazılım paketidir ve bunu komut satırı altında da kullanabiliriz. .JPG, .PNG, .GIF vb. Gibi birçok formatı destekler. Imaick pecl eklentisini kullanarak ImageMagick’i php için kullanabiliriz. Burada ImageMagick ve php imagick’i centos’a yükleyeceğiz.

Şimdi ImageMagick’i yum paketini kullanarak yükleyebiliriz.

# yum install ImageMagick -y

İmagick paketini desteklemek için ImageMagick dev paketlerini kurmamız gerekiyor.

# yum install ImageMagick-devel -y

Şimdi php destek pecl imagick paketini yükleyebiliriz.

# yum install php56w-pecl-imagick -y

PECL imagick’in eski versiyonu için

# yum install php-pecl-imagick -y

Şimdi imagick modülünün etkinliğini alabilmek için web sunucusunu yeniden başlatmamız gerekiyor.

# service php-fpm restart
# service nginx restart

Apache (httpd) web sunucusu için

# service httpd restart

Artık modülün ekran görüntüsünde gösterildiği gibi yüklendiğini görüntülemek için phpinfo’yu yükleyebilirsiniz.

0
Linux Yapılandırma (blowfish_secret) içindeki gizli parola çok kısa

Yorum yapılmamış

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir